Her er din mulighed for en ’Sikker selv pension!’’

Uoverskuelige pensionsprodukter, med udsigt til lave afkast har skabt behov for et anderledes produkt.

Det kan sikkerselvpension tilbyde dig.

Produktet er udviklet af Knud-Erik Jørgensen, der har virket som uafhængig ejendomsmægler i over 40 år, og stadig er aktiv på ejendomsmarkedet.

Produktet går i sin enkelthed ud på, at du køber en specifik ejendom, hvor nuværende ejer fortsætter som lejer.
Nuværende ejer kan have flere grunde til at ønske at være lejer i sit hus.
Det kan måske knibe med at betale terminsudgifter, forsikring og skatter. Måske er vedligeholdelse af både hus og have blevet et problem.

Med en uopsigelig, tidsubestemt lejekontrakt er de nuværende ejere sikre på at kunne blive i huset så længe de vil.
Som køber sikres du et fornuftigt afkast, der afspejler lejen og lejekontraktens øvrige vilkår.
I lejekontrakten aftales også nærmere vilkår for vedligeholdelse af huset og haven.

I langt de fleste tilfælde bliver købesummen væsentlig mindre, end den pris du skal betale, hvis du selv skulle bebo ejendommen.

Hvis lejeren går bort, eller opsiger lejekontrakten, så disponerer du frit over huset, og kan sælge eller genudleje det.

Hele denne ordning er primært etableret for at sikre den boligejer, der ønsker at blive i eget hus, så længe hun/han lever.
Sælgers rådgiver, herunder evt. livsarvinger vil blive orienteret, inden en salgs- og lejeaftale indgås, hvis sælger ønsker det.
Køber præsenteres for de nødvendige rapporter og tilbud om tegning af ejerskifteforsikring.

Når en ejendom sættes til salg under denne ordning, vil alle detaljer om ejendommen, herunder fotos og indretningsplan, kunne findes på DanskeBolig.dk

Med sikker selvpension får du på denne måde et godt afkast på en overskuelig måde.

Hvis du er interesseret i sikkerselvpension, kan du kontakte Knud-Erik Jørgensen på telefon: 40 52 49 49 eller Nanna Søndergaard på telefon: 20 65 27 57

Udfyld kontaktformularen for at blive skrevet op som investor. Uddyb gerne, såfremt du har nogle specifikke kriterier, såsom en bestemt geografisk placering.
Så snart en ejendom udbydes til salg på DanskeBolig investor, vil du blive kontaktet med det samme men henblik på at høre om denne investeringscase.